CJ CULTURE AND THE ARTS

CALBAYOG, MUTYA SAN SAMAR

-, April 7, 2023
CALBAYOG, MUTYA SAN SAMAR
Calbayog syudad ka san mga Samarnon
Bungto sadton lus-ay, matam-is nga hiyom
Bungto sadton siplat nga may kahulogan
Nga nakakalukmay sadton mga dughan.

Calbayog syudad ka sadton kabukiran
Duyan san pagsirak, pagtunod san bulan
An imo anino sadton kakurolpon
Daw ranggat san Perlas an imo katahom.

Calbayog syudad ka sadton kagurangan
Nga ginsasalagan sadton kahayopan
Adorno nga bukad sadton kakahoynan
Bukad san orkedya hymno an tigaman.

Calbayog syudad ka sadton katamsihan
Nga naglupad-lupad sadton kapatagan
Haragting nga huni dapit sa kanaypan
Nga ginduduyogan huyop san amihan.

Calbayog syudad ka daplin san baybayon
Baybay nga may gugma sadton calbayognon
Hura ka san isda ug mga kinhason
Nga nahatag grasya sadton kablasanon.

Calbayog syudad ka ni Maria Clara
Bungto san magbaysay nga mga daraga
Calbayog syudad ka sadton mga Rajah
Natindog pagdapig san iya konsensya.

Calbayog syudad ka nga angay mahalon
Kay Oray nga bungto san mga Samarnon
Sugad san baloto hain man an dulong
Sadton duruongan matoltol gihapon.

Calbayog syudad ka nga diri kalimtan
Bisan diin dapit sinin kalibutan
San mga nahirayo nga aton kabugtuan
Naturo an luha kon ikaw hinumdoman.

(Photo credits to Joel Mancol)
,
The Calbayog Journal (also known as CJ)
is an on-line news service covering Eastern Visayas area.
CJ aims to offer unbiased coverage of the people and events in Eastern Visayas.(c) 2015 - 2019